Croeso i Tal Menai

Croeso i'n gwesty ger Caernarfon sy'n dyddio yn ôl i amser Fictoraidd ac sy'n
edrych allan ar y Fenai ac Ynys Môn. Lleolir y gwesty ar yr A487, tua milltir o
Gastell Caernarfon, i gyfeiriad Bangor.


Rydym o fewn cyrraedd rhwydd o Ynys Môn a'i draethau hyfryd, ac os ydych
yn hoff o gerdded, mae golygfeydd garw Eryri dim ond ychydig funudau i ffwrdd.

mwy am Tal Menai

Ystafelloedd:

 • Mae dewis o bum ystafell i gyd gyda:-
 • » Cyfleusterau Preifat
  » Teledu Digidol lliw
  » Cyfleusterau gwneud te a choffi
     

Prif Gyswllt

Sylvette Williams
Tal Menai
Bangor Road
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1TP

Ffôn: 01286 672160
Symudol: (0044)7766467473

E-bost: info@talmenaiguesthouse.com

Taith Weledol

Tal Menai Guest House Virtual Tour

Uchafbwyntiau:

 • »

  Digonedd o le i barcio i ffwrdd o'r lôn gyda goleuadau diogelwch

  » Gellir cadw beiciau a beiciau modur dan glo mewn garej
  » Mynediad yn rhad ac am ddim i WIFI
  » Siaredir Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg
  » Arlwyir ar gyfer ddiet llysieuol a diet neilltuol
  » Brecwast bwffe a brecwast llawn
  » Dim ysmygu a dim anifeiliaid anwes
     
   
Bookmark and Share

 

Website by Delwedd